Historie našeho sboru sahá až do roku 1896,  největších zásluh o založení se přidělují členům:

 

Josefu Luksovi zastávajícího funkci předsedy,

 

Josefu Primosighovi - učiteli a bývalému veliteli,

 

Janu Mahdalovi - pokladníkovi,

 

Františkovi Adamcovi a Martinovi Čubíkovi.

 

Zúčastnili se jednoho požáru. V roce 1898 se sbor skládal ze 17-ti činných a 14-ti přispívajících členů, kterým předsedal Josef Luks a náčelníka a jednatele se chopil Martin Čubík.

 

Výzbroj se v této době skládala z jedné čtyřkolové stříkačky a 120m hadic.

 

Hasičská tradice přecházela z pokolení na pokolení a tak v Suché Lozi fungoval Sbor požárníků až zhruba do roku 1992, kdy se po neradostné události členové neshodli a sbor se rozpadl.

 

Hasičská modlitba                                                                    Hasičské desatero