Po dlouhé odmlce, kdy byla obec prakticky bez místního hasičského "dozoru", se parta mladých lidiček rozhodla, že to tak nenechá a SDH Suchá Loz opět dá do chodu.

 

Sehnali jsme potřebný počet lidí pro založení, poradili se se starostou a 31.1.2004 jsme slavnostně svolali naši 1. hasičskou členskou schůzi, která proběhla v zasedací místnosti, dnes již bývalého Obecního úřadu, kde mimo jiné proběhla volba výboru SDH Suchá Loz a to následovně:

- STAROSTA JEDNOTKY:  Martin Buják

- VELITEL JEDNOTKY:        Dušan Bujáček

- JEDNATEL:                          Věra Beníčková

- ČLENOVÉ KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADY:     Lenka Beníčková

                                                                                   Josef Bradáč

                                                                                  Martin Mahdal

 

Pod tímto výborem fungovalo SDH Suchá Loz v počtu 23 členů. V průběhu pěti uplynulých let se počet postupně měnil - ne všichni vydrželi, ale zároveň jsme mezi sebe přijali hodně nových členů. V současné době má naše jednotka 27 členů pod vedením velitele Dušana Bujáčka, zástupcem velitele Rostislavem Mahdalem, starostou Svatoplukem Mahdalem, pokladníkem Lenkou Beníčkovou, Martinou Mahdalovou  a jednatelkou Věrou Beníčkovou.

 

Naše technika se skládá z DA L1Z Mercedes-Benz, Sprinter 416 CDI DOKA 4X2,

ve vozidle je k dispozici např. vysokotlaké hasící zařízení Kränzle (min. 100bar při 20l/min), přenosná motorová stříkačka Rosenbauer Beaver, nádrž na více než 600 litrů vody nebo teleskopický osvětlovací stožár TVS01 (4x500W) s elektrocentrálou HERON EGM 30 AVR (2,5kVA). V místě nástupu řidiče je umístěna magnetická přípojka pro dobíjení el. energie. Kabina je vybavena radiostanicí Motorola GM 360 a zvukové výstražné zařízení je tvořeno sirénou 295SL100 s možností volby tónu a s reproduktorem 100W pro mluvené slovo.

Čerpadlo TPS 12 a plovák HONDA 5,5 kW.

 

ÚPLNÝ JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ

 

Beníček Radim

Beníčková Lenka

Breznická Kateřina

Breznická Eva

Bujáček Dušan

Bujáček David

Bujáček Adam

Fadlejevič Milan

Horňák Pavel

Husták Zdeněk

Kočicová Věra

Mahdal Radim

Mahdal Svatopluk

Mahdal Rostislav

Mahdal Martin

Mahdalová Martina

Vítek Jindřich

Zámečník Jakub