Jelikož některým nestačí, že jsou hasiči a jsou  členy i jiných spolků  naší vesničky,  nabízíme odkaz i na jejich stránečky.

 www.hrosi.suchaloz.cz

 www.fotbal.suchaloz.cz

 www.myslivost.suchaloz.cz

 www.vcelari.suchaloz.cz

 www.skaut.suchaloz.cz

 www.nohejbal.suchaloz.cz

www.suchaloz.cz

 http://borovenka.suchaloz.cz

www.spodvinohradku.wgz.cz